içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

YETMİYOR KOMŞU İL LER DEN ALIYORUZ

Su hayattır, suyun olmadığı yerde ise yaşanılmaz. Bursa kamuoyu son 15 gündür orman yangınlarına kilitlense de, önümüzdeki aylarda başka bir gerçekle karı karşıya kalacak

YETMİYOR KOMŞU İL LER DEN ALIYORUZ

BURSADA HABER 16

HABER/ERTDAL ORHAN

Su hayattır, suyun olmadığı yerde ise yaşanılmaz. Bursa kamuoyu son 15 gündür orman yangınlarına kilitlense de, önümüzdeki aylarda başka bir gerçekle karı karşıya kalacak! Su’suz kalacağız! Türkiye’nin doğal su kaynağı olan Bursa’nın su rezervleri her geçen gün göç alan ilimizde gittikçe azalıyor. Kişi başı kullanım miktarı geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 19 net artsa da, rezervlerde yüzde 11,3 oranında düşüş var. Su kaynağı zengin olan Uludağ ve çevresi, bilinçsiz yapılan maden aramaları ve orman alanlarının kamu yararına kullanılmasından uzak anlayış suyu tüketti!

Bursa yüzde 70,02’sini karşılıyor!

Özel damacana firmalarının denetimsiz büyümeleri de su rezervini etkileyen bir sebep. Uludağ’da bulunan su kaynaklarının kaliteli suyundan faydalanmak isteyen girişimciler mevcut tesislere ilave olarak her geçen yıl yeni su firmaları açıyor. Batı Anadolu’nun su deposu olan kentte işletme sayısı 6’sı doğal mineralli, 19’u doğal kaynak, biri içme suyu üreten toplam da 32 işletme faaliyet gösteriyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği özellikle İstanbul, İzmit, Sakarya, Bursa, İzmir, Adana ve Antalya gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her bölgesinde farklı kaynaklar bulunduğuna işaret ederek, Bursa’nın Marmara Bölgesi’nde işletilen su kaynaklarının büyük bir kısmına sahip olduğuna dikkat çekti. Ambalajlı su sektörünün Türkiye’de geldiği noktayı da değerlendiren dernek, geçen yıl Türkiye’de su pazarı hacminin yüzde 5,8’lik büyüme ile 15,7 milyar litreye ulaştığını kayderek, bu hacmin 8,3 milyar litresinin yüzde 2,6’lık büyüme ile damacana satış kanalından, 7,4 milyar litresinin de yüzde 5,5’lik büyüme ile PET satış kanalından geldiğini söyledi. Geçen yıl sektördeki toplam cironun yaklaşık 8,2 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken dernek yönetimi, TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı suyun 250 bin 866 ton ve toplam cironun ise 42 milyon 186 bin dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatıldı.

Sektör 100 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye’de 2009 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimin 38 litre PET, 86 litre damacana olmak üzere toplam 124 litre olduğu, geçen yıl bu oranın 158 litreye yükseldiği, bu yıl ise 163 litre olması bekleniyor. İtalya’da yıllık kişi başı tüketimin 186, Almanya’da 173, Belçika’da 132, İspanya’da 115 litre olduğunu aktaran uzmanlar Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin AB’deki tüketim seviyelerine yaklaştığını belirtiliyor. Özdemir günümüzde 7,1 milyar TL’lik bir ekonomi ortaya koyan sektörün 11 bini doğrudan olmak üzere toplamda 100 bine yakın kişiye istihdam olanağı sağladığı açıklandı.

Bursa’da su ve su kaynakları!

Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde, tüketime sunulan içme ve kullanma sularının temin edilmesi, suyun, kaynağın ve isale hattının her türlü kirlenmeye karşı korunması, dezenfeksiyonun aksatılmadan yapılması ve yönetmelik parametrelerine uygun hale getirilmesi belediyelerin asli görevleri arasında yer almakta. Bursa’da bu görev BUSKİ’ye verilmiştir.

BUSKİ’nin görevleri;

Büyükşehir sınırları içindeki içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtımını yapmak, Kullanılmış sular ile yağış sularını toplayıp, uzaklaştırmak, Gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek; tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

Su kaynaklarını korumak ve kirlenmeyi önleyecek her türlü teknik, idari ve hukuki önlemleri almak.

Bursa’da su kaynakları;

Pınar kaynakları; Bursa da bin 34 su kaynağı, 892 su deposu bulunmaktadır. Uludağ ve eteklerinde toplam 145 adet pınar kaynağı vardır. Bu kaynaklardan yılda 21 milyon m3 su elde edilmektedir.

Doğancı Barajı ile 110 milyon m3/yıl, Nilüfer Barajı ile 60 milyon m3/yıl. Yer altı kuyularıyla Bursa ovasının yer altı suyu rezervi 210 milyon m3 /yıl’dır. Şu anda 120 adet kuyudan 55 milyon m3/yıl su çekilmektedir. 69’u Osmangazi, 40 tanesi Yıldırım olmak üzere Bursa genelinde toplam 240 su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyulardan kente verilen su miktarı 519 bin m3 dir. BUSKİ bünyesinde 380 bin m3 kapasiteli 259 adet depo bulunmaktadır. Bursa’ya verilen 115 milyon m3/yıl suyun %84’ü içme suyu arıtma tesislerinden, %15’i pınar kaynaklarından ve yaklaşık %1’i de kuyulardan sağlanmaktadır. Ancak baraj ve arıtma tesislerinde bakım/onarım olduğu veya su seviyesinin çok düştüğü dönemlerde kuyulardan verilen su miktarı artmaktadır. Bursa’da su şebekesi sayısı 663 tür.

 

Arıtma tesisi.

 

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi: Bursa’nın Dobruca semtinde 50 dönüm arazi üzerine yerleşmiş tesis, Doğancı barajından gelen yüzey suyunu arıtarak Bursa ilinin içme ve arıtma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Toplam 500 bin m3/gün kapasiteye sahip olan tesis şu anda günde 300 bin m3 su arıtarak kente vermektedir. Bursa’da Su Tüketimi 2018 yılı rakamlarına göre kişi başına tüketilen su miktarı 183Lt/gün dür. Aynı dönemde Türkiye ortalaması 200 Lt/gün’ün üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütünün de, kişi başına en az 200 lt/gün su tüketimi önerdiği düşünülürse Bursa “su fakiri” olarak adlandırılabilir. Bursa’ya 1640 yılında gelen Evliya Çelebi’nin “Velhasıl, Bursa sudan ibarettir” sözü şimdi sadece acı acı gülümsetiyor bizleri. Bursa, en az su tüketen iller sıralamasında son on il arasındadır. Bursa’nın ilçeleri arasında ise 2014 yılı rakamları ile Nilüfer 146 Lt/gün, Osmangazi 111 Lt/gün, B.Orhan ise 28 Lt/gün su tüketmektedir.

 

Su kullanımı

 

Bursa’da Suyun Kullanımı: Su, evlerimizdeki kullanımın yanı sıra tarımsal sulama ve endüstride kullanılmaktadır. İlk sırada tarımsal sulama yer almakla birlikte, her ne kadar kimyasal tarım ilaçlarıyla kirletilse de, yeniden toprağa döndüğü için suyun yok edilmesi olarak düşünülmemelidir. Bu durumda suyun en çok tüketildiği alan endüstriyel su kullanımıdır. Denetimsiz sanayileşme nedeniyle su kaynakları kirletilerek yok edilmektedir. Örneğin kaynağında içme suyu kalitesinde olan Nilüfer çayı 200 kilometre sonra Marmara Denizine dökülürken 4. kalite olarak adlandırılan, limit değerlerin de üzerinde kirliliğe sahip, tarımsal sulamaya bile elverişli olmayan suya dönüşmektedir. Geçtiğimiz aylarda Karacabey’de Canbalı deresinde toplu balık ölümleri yaşandı. Bu durumun fabrikaların dereyi kirletmesi sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Fabrika atıkları ile zehir karışan derelerimizde bu yıl iki benzer olay daha yaşanmıştı.

 

Fiyatlandırma

Bursa’da Su’yun Fiyatı: BUSKİ tarafından dağıtımı yapılan çeşme suyu fiyatları her ay düzenli olarak artmaktadır. Örneğin 2016 yılı Ekim ayında 2,80 tl/lt olan 1. kademe konut su fiyatı, 2017 yılı Ekim ayında 3,10 tl/lt’ye çıkmıştır. Daha önce 7,93 tl olan katı atık bedeli de 2017 yılı Haziran ayında 10,37 tl’ye yükselmiştir. İki kez alınan KDV, atık su bedeli, bakım bedeli gibi eklemelerle şişirilen faturalarda son aylarda yuvarlama işlemi de başlatılmış ve küsuratlı olan fatura bedelleri yuvarlanarak binlerce liralık haksız gelir elde edilmiştir. 36,65 tl tutarında su kullanan bir abone, faturaya eklenen diğer işlemler sonucu 63 tl’lik bir fatura ödemek durumunda kalmaktadır. Son 2 yılda su litre fiyatında toplamda yüzde 20’lik indirime gidilse de Bursa bu konuda hala emsal şehirlere göre en pahalı suyu kullanmakla birlikte ambalajlı su dada aynı durum söz konuşur. Bursa firması ile Adapazarı ve Bolu firmaları arasında yüzde yüz fiyat farkı bulunuyor!

Tarih: 22-08-2019

FACEBOOK YORUM
Yorum