içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

YÜZYIL ÖNCESİNDEN YÜZYIL SONRASINA

Yüzyıl önce bugün Sivas’ta toplanan yurtseverler, bağımsızlığın fitilini ateşlediler, özgürlüğün, onurlu yaşamanın meşalesini yaktılar. Bozkırda yakılan çoban ateşi dalga dalga Anadolu’ya yayıldı. Bugünkü Cumhuriyetimizin temelleri atıldı.

Mazlum uluslara örnek olan , tüm dünyada bağımsızlık savaşlarının başlamasına neden olan Sivas Kongresi kararları, onurlu yaşamımızın , bağımsız ve özgür yaşamamızın da nedeni oldu. Yüzyıl öncesinden bugünleri gören , öngörüsü ve uzgörüsü yüksek, çağının ötesinde bu önderin başkanlığında toplanan kongrede alınan kararları bir kez daha gözden geçirelim:

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçalan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.

2- Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir.

3- İstanbul Hükümeti, bir dış baskı karşısında memleketimizin her hangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4- Kuvâ-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak temel ilkedir.

5- Manda ve himaye kabul olunamaz.

6- Millî iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi'nin derhal toplanması mecburidir.

7- Devletin bağımsızlık ve bütünlüğü saklı kalmak şartıyla topraklarımızı ele geçirmek isteği olmayan herhangi bir devletin ekonomik, teknik ve sınaî yardımlarını memnuniyetle karşılarız. Adaletli ve insancıl kuralları içeren bir barışa kavuşulması da insanlığın selâmeti ve umumun huzuru adına millî emellerimizdendir.

8- Aym amaç ile millî vicdandan doğan cemiyetler (dernekler) "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.

9- Mukaddes maksadı ve umumî teşkilâtı idare için kongre tarafından bir Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) seçilmiştir.

 

VATAN BİR BÜTÜNDÜR, PARÇALANAMAZ. MANDA VE HİMAYE ASLA KABUL EDİLEMEZ

diye haykıran , ulusal bağımsızlığımızın temelini atan Mustafa Kemal ATATÜRK ile bu kongreye katılan tüm üyelere sonsuz şükranlarımızı sunarız.

IŞIKLAR VE ÇİÇEKLER İÇİNDE UYUSUNLAR.

YATTIKLARI YERLER CENNET OLSUN.

Bu yazı 1170 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum